NADPRZEWODNICTWO co to jest
Co znaczy nadprzewodnictwo? W fizyce występujący wbardzo niskich temperaturach - poniżej 10 K.

Definicja Nadprzewodnictwo

Co to jest NADPRZEWODNICTWO: zanik oporności niektórych metali istopów metalicznych występujący wbardzo niskich temperaturach - poniżej 10 K. Kluczową właściwością n. jest całkowity brak oporności dla prądu stałego. Stan nadprzewodzący może być zniszczony poprzez zbyt mocne pole magnetyczne przekraczające wartość tak zwanego pola krytycznego Hk wytwarzanego poprzez prąd większy od prądu krytycznego Ik . Znane są także nadprzewodniki wysokotemperaturowe, które stan n. osiągają wtemperaturach znacząco wyższych, dochodzących do 100 K. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe są skomplikowanymi związkami chemicznymi, charakteryzują się jednak bardzo niskim polem krytycznym Hk, tak iż nie znalazły dotychczas technicznego wykorzystania

Definicja Noniusz:
Co to jest pomocnicza wykorzystywana wprzyrządach pomiarowych do powiększenia dokładności odczytu. Sporządzona jest ona wten sposób, iż dziesięć działek na skali noniusza przypada na dziewięć działek skali nadprzewodnictwo.
Definicja Naskórkowości Zjawisko:
Co to jest wnikanie szybkozmiennego pola elektrycznego tylko na pewną głębokość do wnętrza metalu nadprzewodnictwo.
Definicja Negatyw:
Co to jest czarno-białej, wktórym miejsca jasne są wrzeczywistości ciemne iodwrotnie miejsca ciemne wnaturze na negatywie są jasne. W fotografii barwnej obraz negatywowy jest utworzony zbarw dopełniających do nadprzewodnictwo.

Czym jest Nadprzewodnictwo znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: