KRZYWE NAMAGNESOWANIA co to jest
Co znaczy namagnesowania krzywe? W fizyce magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H. Kształt.

Definicja Namagnesowania Krzywe

Co to jest NAMAGNESOWANIA KRZYWE: krzywe obrazujące zależność namagnesowania I albo indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H. Kształt k.n. dla materiałów ferromagnetycznych zależy od ich budowy iprzeszłości (stanu poprzedniego). Gdy poddajemy magnesowaniu materiał po przejściu zfazy paramagnetycznej do etapy ferromagnetycznej, otrzymujemy k.n. pierwotnego. Krzywe cyklicznego przemagnesowania tytułujemy odmiennie pętlami histerezy. Na podstawie ich kształtu dokonuje się podziału materiałów magnetycznych na magnetyki twarde imiękkie

Definicja Napromieniowanie:
Co to jest oddziaływania przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego albo promieni albo na organizm żywy. Przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne to promieniowanie odługości fali krótszej od namagnesowania krzywe.
Definicja Nobel:
Co to jest otrzymywany sztucznie pierwiastek promieniotwórczy oliczbie atomowej 102 namagnesowania krzywe.
Definicja Nierozróżnialności Zasada:
Co to jest odmiennie niż wfizyce klasycznej cząstki są nierozróżnialne. Nie jesteśmy wstanie znaleźć jakiejś cechy, która pozwoliłaby rozróżnić na przykład dwa elektrony. Nie możemy także śledzić ruchu danej namagnesowania krzywe.

Czym jest Krzywe Namagnesowania znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: