ELEKTRYCZNE NAPIĘCIE co to jest
Co znaczy napięcie elektryczne? W fizyce ładunku zjednego punktu tego pola do innego punktu.

Definicja Napięcie Elektryczne

Co to jest NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE: robota wykonana wpolu elektrycznym przy przenoszeniu ładunku zjednego punktu tego pola do innego punktu (różnica potencjałów panujących wtych punktach), odniesiona do wartości ładunku, gdy jego wartość dąży do zera, równa całce liniowej U = ň Esds wzdłuż drogi s przemieszczenia ładunku, gdzie Es - składowa natężenia pola elektrycznego wzdłuż elementu ds drogi. Wartość liczbowa n.e. jest równa pracy przenoszenia ładunku jednostkowego, jednostką jest wolt (V)

Definicja Nikol:
Co to jest zdwóch odpowiednio przygotowanych fragmentów wykonanych zkryształu szpatu islandzkiego isklejonych balsamem kanadyjskim. Szpat islandzki posiada cechę dwójłomności. N. służy do otrzymywania światła napięcie elektryczne.
Definicja Nieodwracalne Procesy:
Co to jest mogą zachodzić bez zewnętrznej ingerencji tylko wjednym kierunku, na przykład przepływ ciepła następuje zawsze od ciała cieplejszego do zimniejszego, nigdy odwrotnie. Mechanizmy te wiążą się ze napięcie elektryczne.
Definicja Naskórkowości Zjawisko:
Co to jest wnikanie szybkozmiennego pola elektrycznego tylko na pewną głębokość do wnętrza metalu napięcie elektryczne.

Czym jest Elektryczne Napięcie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: