JONIZACJI NAPIĘCIE co to jest
Co znaczy napięcie jonizacji? W fizyce wrozrzedzonym gazie, by spowodować jego jonizację, a więc.

Definicja Napięcie Jonizacji

Co to jest NAPIĘCIE JONIZACJI: napięcie, jakie należy przyłożyć do elektrod umieszczonych wrozrzedzonym gazie, by spowodować jego jonizację, a więc relacja energii jonizacji do wartości ładunku elektronu. Pierwsze n.j. mamy, jeżeli zobojętnego atomu zostanie wybity jeden elektron, akolejne - jeżeli wybijane są dalsze elektrony

Definicja Naturalne Układy Jednostek:
Co to jest miar, wktórych za jednostki wybrano stałe fizyczne; pozwala to na upraszczanie równań fizycznych. W zaproponowanym poprzez Plancka układzie przyjęto za jednostki: stałą grawitacji, szybkość światła napięcie jonizacji.
Definicja Namagnesowanie:
Co to jest określająca okres magnetyczny M jednostki objętości ciała. I = M/V, gdzie V - objętość. Wektor I jest równy sumie wektorowej momentów magnetycznych wszystkich molekuł zawartych wjednostce objętości napięcie jonizacji.
Definicja Nieważkość:
Co to jest przyspieszenie grawitacyjne równa się zeru. Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie, pojawiająca się wówczas siła bezwładności równoważy siłę grawitacji. Stan n. występuje napięcie jonizacji.

Czym jest Jonizacji Napięcie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: