SKUTECZNE NAPIĘCIE co to jest
Co znaczy napięcie skuteczne? W fizyce opisanego funkcją sinus albo cosinus) podzielonej poprzez.

Definicja Napięcie Skuteczne

Co to jest NAPIĘCIE SKUTECZNE: napięcie odpowiadające amplitudzie napięcia zmiennego (opisanego funkcją sinus albo cosinus) podzielonej poprzez ; mierniki napięcia zmiennego wyskalowane są wtaki spsób, iż wskazują n.s. Odpowiada ono napięciu prądu stałego, który skutkuje wydzielenie się na oporniku takiej samej mocy dla danego prądu zmiennego

Definicja Natężenie Pola Magnetycznego:
Co to jest charakteryzująca pole magnetyczne, oznaczana literą H, mierzona wamperach na metr (A/m). Bardziej fundamentalną wielkością określającą pole magnetyczne jest indukcja magnetyczna oznaczana literą B napięcie skuteczne.
Definicja Niob:
Co to jest pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 41; jego masa atomowa wynosi 92,906, należy do metali przejściowych. Jest jasnoszarym trudno topliwym metalem napięcie skuteczne.
Definicja Niedobór Masy:
Co to jest różnica między masą danego izotopu ajego liczbą masową. Ustala energię wiązania nukleonów (protonów ineutronów) wjądrze atomowym. Zobacz także jądrowy niedobór masy napięcie skuteczne.

Czym jest Skuteczne Napięcie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: