VOLTY NAPIĘCIE co to jest
Co znaczy napięcie Volty? W fizyce kontaktujących się przewodników. Różnica potencjałów mierzona.

Definicja Napięcie Volty

Co to jest NAPIĘCIE VOLTY: różnica potencjałów pomiędzy punktami na powierzchni kontaktujących się przewodników. Różnica potencjałów mierzona jest względem poziomu próżni, zatem n.V. jest równe różnicy prac wyjścia stykających się metali

Czym jest Volty Napięcie znaczenie w Słownik fizyka na N .