ZMIENNE NAPIĘCIE co to jest
Co znaczy napięcie zmienne? W fizyce zależnością U(t) = U0sin(t + ), gdzie U0 jest max. wartością.

Definicja Napięcie Zmienne

Co to jest NAPIĘCIE ZMIENNE: napięcie zmienne wczasie, wszczególności opisane zależnością U(t) = U0sin(t + ), gdzie U0 jest max. wartością napięcia, = 2/T, gdzie T - moment drgań, - etap początkowa

Definicja Neutron:
Co to jest składnik jądra atomowego. Ładunek n. jest równy zeru. N. ma masę porównywalną zmasą protonu, jest cząstką nietrwałą, podlega rozpadowi ze średnim czasem życia 1,01 103 s na proton, elektron napięcie zmienne.
Definicja Nano:
Co to jest n) - przedrostek służący przy tworzeniu jednostki pochodnej, będącej jedną miliardową częścią jednostki podstawowej, na przykład 1 nA = 1 10-9 A napięcie zmienne.
Definicja Napięcie Galvaniego:
Co to jest dwóch stykających się przewodników. Napięcia tego nie można wyznaczyć doświadczalnie, gdyż wprocesie pomiaru musimy podłączyć urządzenie pomiarowe iwprowadzić dodatkowe kontakty miernika zkażdym napięcie zmienne.

Czym jest Zmienne Napięcie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: