NAŚWIETLANIE co to jest
Co znaczy naświetlanie? W fizyce iczasu, definicja służące raczej wodniesieniu do fal świetlnych.

Definicja Naświetlanie

Co to jest NAŚWIETLANIE: iloczyn natężenia promieniowania elektromagnetycznego iczasu, definicja służące raczej wodniesieniu do fal świetlnych

Definicja Namagnesowania Procesy:
Co to jest zachodzące wferromagnetyku umieszczonym wzewnętrznym polu magnetycznym, prowadzące do namagnesowania ciała wkierunku zewnętrznego pola. Wewnątrz ferromagnetyka następuje wówczas przemieszczanie naświetlanie.
Definicja Nomogram:
Co to jest między wieloma zmiennymi, sporządzony wtaki sposób, by można było odczytywać potrzebne dane graficznie, na przykład prosta przechodząca poprzez dwa zadane punkty na dwóch wykresach wskazuje szukaną naświetlanie.
Definicja Namagnesowania Krzywe:
Co to jest zależność namagnesowania I albo indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H. Kształt k.n. dla materiałów ferromagnetycznych zależy od ich budowy iprzeszłości (stanu poprzedniego). Gdy naświetlanie.

Czym jest Naświetlanie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: