MAGNETYCZNE NASYCENIE co to jest
Co znaczy nasycenie magnetyczne? W fizyce zewnętrznego pola magnetycznego nie skutkuje wzrostu.

Definicja Nasycenie Magnetyczne

Co to jest NASYCENIE MAGNETYCZNE: stan ferromagnetyku, wktórym dalszy przyrost natężenia zewnętrznego pola magnetycznego nie skutkuje wzrostu indukcji magnetycznej. Odpowiada to sytuacji, gdy wszystkie domeny magnetyczne ustawione są równolegle do kierunku zewnętrznego pola. Na pętli histerezy odpowiada to odcinkowi krzywej równoległej do osi natężenia pola magnetycznego

Definicja Nabój Elektryczny:
Co to jest ładunek elektryczny nasycenie magnetyczne.
Definicja Napromieniowanie:
Co to jest oddziaływania przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego albo promieni albo na organizm żywy. Przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne to promieniowanie odługości fali krótszej od nasycenie magnetyczne.
Definicja Napięcie Powierzchniowe:
Co to jest utworzenia jednostkowej powierzchni rozdziału etapy skondensowanej (ciecz, ciało stałe) ifazy gazowej. N.p. pojawia się, gdy wpływ cząsteczek cieczy znajdujących się na powierzchni zcząsteczkami we nasycenie magnetyczne.

Czym jest Magnetyczne Nasycenie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: