DŹWIĘKU NATĘŻENIE co to jest
Co znaczy natężenie dźwięku? W fizyce powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do kierunku.

Definicja Natężenie Dźwięku

Co to jest NATĘŻENIE DŹWIĘKU: liczba energii przenoszonej poprzez falę akustyczną poprzez powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Natężenie kulistej fali bieżącej jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości. N.d. wyrażamy wW/m2

Definicja Noktowizor:
Co to jest przyrząd umożliwiający obserwację wciemności dzięki użyciu promieniowania wzakresie podczerwieni (promieniowanie cieplne natężenie dźwięku.
Definicja Nikiel:
Co to jest chemiczny oliczbie atomowej 28, masie atomowej 58,71. Należy do metali przejściowych, jeden zczterech występujących wstanie naturalnym ferromagnetyków. Jest metalem srebrzystobiałym, kowalnym natężenie dźwięku.
Definicja Natężenie Prądu Elektrycznego:
Co to jest liczba ładunku elektrycznego Q przepływającego wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I = dQ/dt, jednostką jest amper (A) - jedna zpodstawowych jednostek układu SI natężenie dźwięku.

Czym jest Dźwięku Natężenie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: