MAGNETYCZNEGO POLA NATĘŻENIE co to jest
Co znaczy natężenie pola magnetycznego? W fizyce oznaczana literą H, mierzona wamperach na metr.

Definicja Natężenie Pola Magnetycznego

Co to jest NATĘŻENIE POLA MAGNETYCZNEGO: rozmiar wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne, oznaczana literą H, mierzona wamperach na metr (A/m). Bardziej fundamentalną wielkością określającą pole magnetyczne jest indukcja magnetyczna oznaczana literą B. Indukcja magnetyczna jest także wektorem związanym zwektorem H relacją B = 0 r H, gdzie r jest względną przenikalnością magnetyczną, a0 przenikalnością magnetyczną próżni. Wektor B definiujemy korzystając zwzoru na siłę Lorentza F = q (v ´ B), gdzie q jest ładunkiem poruszającym się zprędkością v wpolu magnetycznym oindukcji B. Jednoznacznie jest zatem określony kierunek izwrot wektora B, z kolei wektor H może mieć inny kierunek izwrot, gdyż względna przenikalność magnetyczna r jest wielkością tensorową

Definicja Nieważkość:
Co to jest przyspieszenie grawitacyjne równa się zeru. Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie, pojawiająca się wówczas siła bezwładności równoważy siłę grawitacji. Stan n. występuje natężenie pola magnetycznego.
Definicja Natężenie Prądu Elektrycznego:
Co to jest liczba ładunku elektrycznego Q przepływającego wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I = dQ/dt, jednostką jest amper (A) - jedna zpodstawowych jednostek układu SI natężenie pola magnetycznego.
Definicja Nano:
Co to jest n) - przedrostek służący przy tworzeniu jednostki pochodnej, będącej jedną miliardową częścią jednostki podstawowej, na przykład 1 nA = 1 10-9 A natężenie pola magnetycznego.

Czym jest Magnetycznego Pola Natężenie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: