ELEKTRYCZNEGO PRĄDU NATĘŻENIE co to jest
Co znaczy natężenie prądu elektrycznego? W fizyce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I.

Definicja Natężenie Prądu Elektrycznego

Co to jest NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: liczba ładunku elektrycznego Q przepływającego wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I = dQ/dt, jednostką jest amper (A) - jedna zpodstawowych jednostek układu SI

Definicja Nieważkość:
Co to jest przyspieszenie grawitacyjne równa się zeru. Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie, pojawiająca się wówczas siła bezwładności równoważy siłę grawitacji. Stan n. występuje natężenie prądu elektrycznego.
Definicja Niob:
Co to jest pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 41; jego masa atomowa wynosi 92,906, należy do metali przejściowych. Jest jasnoszarym trudno topliwym metalem natężenie prądu elektrycznego.
Definicja Natężenie Oświetlenia:
Co to jest świetlnej przypadającej na jednostkową powierzchnię E = d/dS, gdzie d - strumień świetlny padający na obiekt dS oświetlanej powierzchni. Gdy źródło możemy traktować jako punktowe, wówczas E = Icos natężenie prądu elektrycznego.

Czym jest Elektrycznego Prądu Natężenie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: