NEUTRON co to jest
Co znaczy neutron? W fizyce równy zeru. N. ma masę porównywalną zmasą protonu, jest cząstką.

Definicja Neutron

Co to jest NEUTRON: w okolicy protonu składnik jądra atomowego. Ładunek n. jest równy zeru. N. ma masę porównywalną zmasą protonu, jest cząstką nietrwałą, podlega rozpadowi ze średnim czasem życia 1,01 103 s na proton, elektron iantyneutrino. Posiada antycząstkę zwaną antyneutronem. Wnikanie n. do jądra 235U skutkuje jego rozszczepienie na dwa mniejsze fragmenty iemisję swobodnych dwóch albo trzech neutronów, które zkolei mogą wnikać do innych jąder i wywoływać następne rozpady. To jest reakcja łańcuchowa wyzwalająca bardzo wiele energii, prowadzona wsposób kontrolowany wreaktorach atomowych, aw sposób niekontrolowany w trakcie wybuchów bomb atomowych. Do kontrolowania przebiegu reakcji łańcuchowej wymagane jest ograniczenie liczby swobodnych neutronów (ograniczenie albo zatrzymanie reakcji). Z kolei dla powiększenia sprawności reaktora należy neutrony spowolnić, by zwiększyć przekrój czynny na reakcję rozszczepienia. N. ozbyt dużej energii kinetycznej będą rozpraszać się na jądrach sprężyście nie wywołując reakcji rozszczepienia, dlatego są służące moderatory spowalniające neutrony

Definicja Napylarka:
Co to jest urządzenie do nanoszenia wwarunkach próżniowych najczęściej cienkich warstw metalicznych na różnego rodzaju podłoża. Urządzenia tego typu służące są przy produkcji układów scalonych wmikroelektronice neutron.
Definicja Natężenie Światła:
Co to jest liczba energii promieniowania przechodzącej poprzez jednostkową powierzchnię wjednostce czasu, definicja stosowane zamiast natężenia oświetlenia neutron.
Definicja Nieodwracalne Procesy:
Co to jest mogą zachodzić bez zewnętrznej ingerencji tylko wjednym kierunku, na przykład przepływ ciepła następuje zawsze od ciała cieplejszego do zimniejszego, nigdy odwrotnie. Mechanizmy te wiążą się ze neutron.

Czym jest Neutron znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: