PROCESY NIEODWRACALNE co to jest
Co znaczy nieodwracalne procesy? W fizyce tylko wjednym kierunku, na przykład przepływ ciepła.

Definicja Nieodwracalne Procesy

Co to jest NIEODWRACALNE PROCESY: przemiany, które mogą zachodzić bez zewnętrznej ingerencji tylko wjednym kierunku, na przykład przepływ ciepła następuje zawsze od ciała cieplejszego do zimniejszego, nigdy odwrotnie. Mechanizmy te wiążą się ze wzrostem nieuporządkowania. Zobacz także entropia

Definicja Natężenie Prądu Elektrycznego:
Co to jest liczba ładunku elektrycznego Q przepływającego wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I = dQ/dt, jednostką jest amper (A) - jedna zpodstawowych jednostek układu SI nieodwracalne procesy.
Definicja Nieliniowe Układy:
Co to jest układy, do opisu których musimy korzystać nieliniowych równań różniczkowych nieodwracalne procesy.
Definicja Napięcie Zmienne:
Co to jest napięcie zmienne wczasie, wszczególności opisane zależnością U(t) = U0sin(t + ), gdzie U0 jest max. wartością napięcia, = 2/T, gdzie T - moment drgań, - etap początkowa nieodwracalne procesy.

Czym jest Procesy Nieodwracalne znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: