ZASADA NIEOKREŚLONOŚCI co to jest
Co znaczy nieokreśloności zasada? W fizyce Stwierdza ono, iż nie możemy zmierzyć równocześnie.

Definicja Nieokreśloności Zasada

Co to jest NIEOKREŚLONOŚCI ZASADA: jedno zpodstawowych twierdzeń mechaniki kwantowej. Stwierdza ono, iż nie możemy zmierzyć równocześnie zdowolnie sporą dokładnością dwóch wielkości fizycznych, na przykład położenia ipędu cząstki czy energii iczasu, nawet gdyby umożliwiały to zastosowane przyrządy pomiarowe. Funkcjonuje ona także pod nazwą zasady nieoznaczoności Heisenberga ima postać px x ł U/2, gdzie px jest rozmyciem pędu, ax rozmyciem współrzędnej określającej dokładność położenia cząstki, U jest stałą Plancka U podzieloną poprzez 2. Jeżeli wyznaczamy zdużą dokładnością położenie cząstki, to nie będziemy wstanie dokładnie określić jej prędkości, gdyż ich iloczyn musi być stały. Podobna stosunek zachodzi dla energii E iczasu t: E t ł U/2. Czas życia atomu wstanie wzbudzonym odpowiada t, zz.n. wynika, iż szerokość linii widmowej E musi mieć skończoną szerokość

Definicja Napięcie Halla:
Co to jest pojawiające się między przeciwległymi bokami prostokątnego przewodnika umieszczonego wpolu magnetycznym prostopadłym do kierunku przepływu prądu. N.H. jest prostopadłe do kierunku pola magnetycznego nieokreśloności zasada.
Definicja Napięcie Jonizacji:
Co to jest należy przyłożyć do elektrod umieszczonych wrozrzedzonym gazie, by spowodować jego jonizację, a więc relacja energii jonizacji do wartości ładunku elektronu. Pierwsze n.j. mamy, jeżeli zobojętnego nieokreśloności zasada.
Definicja Noktowizor:
Co to jest przyrząd umożliwiający obserwację wciemności dzięki użyciu promieniowania wzakresie podczerwieni (promieniowanie cieplne nieokreśloności zasada.

Czym jest Zasada Nieokreśloności znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: