ZASADA NIEROZRÓŻNIALNOŚCI co to jest
Co znaczy nierozróżnialności zasada? W fizyce są nierozróżnialne. Nie jesteśmy wstanie znaleźć.

Definicja Nierozróżnialności Zasada

Co to jest NIEROZRÓŻNIALNOŚCI ZASADA: wfizyce kwantowej odmiennie niż wfizyce klasycznej cząstki są nierozróżnialne. Nie jesteśmy wstanie znaleźć jakiejś cechy, która pozwoliłaby rozróżnić na przykład dwa elektrony. Nie możemy także śledzić ruchu danej cząstki. W mechanice kwantowej definicja toru cząstki nie ma sensu. Nie możemy także stwierdzić, czy ta cząstka, którą zaobserwowaliśmy wpewnej chwili iprzypisaliśmy jej pewien znacznik, będzie tą samą, którą zaobserwujemy wchwilę potem

Definicja Nośniki Prądu:
Co to jest biorące udział wprzenoszeniu ładunku elektrycznego (przepływie prądu). Wmetalach to są swobodne elektrony, welektrolitach igazach rozrzedzonych jony, które mogą się swobodnie przemieszczać pod nierozróżnialności zasada.
Definicja Namagnesowania Krzywe:
Co to jest zależność namagnesowania I albo indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H. Kształt k.n. dla materiałów ferromagnetycznych zależy od ich budowy iprzeszłości (stanu poprzedniego). Gdy nierozróżnialności zasada.
Definicja Natężenie Dźwięku:
Co to jest przenoszonej poprzez falę akustyczną poprzez powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Natężenie kulistej fali bieżącej jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu nierozróżnialności zasada.

Czym jest Zasada Nierozróżnialności znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: