NIEWAŻKOŚĆ co to jest
Co znaczy nieważkość? W fizyce Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie.

Definicja Nieważkość

Co to jest NIEWAŻKOŚĆ: stan, wktórym przyspieszenie grawitacyjne równa się zeru. Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie, pojawiająca się wówczas siła bezwładności równoważy siłę grawitacji. Stan n. występuje wsztucznych satelitach Ziemi, aczkolwiek nie to jest całkowity zanik przyciągania, ale jego mocne pomniejszenie. W stanie n. ciała nie wywierają na siebie wzajemnie nacisku

Definicja Napięcie Elektryczne:
Co to jest wpolu elektrycznym przy przenoszeniu ładunku zjednego punktu tego pola do innego punktu (różnica potencjałów panujących wtych punktach), odniesiona do wartości ładunku, gdy jego wartość dąży do zera nieważkość.
Definicja Newtona Zasady Dynamiki:
Co to jest onastępującym brzmieniu: I. Każde ciało, na które nie działa siła albo wypadkowa sił działających równa jest zeru, pozostaje wspoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II. Pod nieważkość.
Definicja Napęd:
Co to jest mechanizm pozwalający na wprawianie wruch urządzenia mechanicznego nieważkość.

Czym jest Nieważkość znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: