NIEWAŻKOŚĆ co to jest
Co znaczy nieważkość? W fizyce Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie.

Definicja Nieważkość

Co to jest NIEWAŻKOŚĆ: stan, wktórym przyspieszenie grawitacyjne równa się zeru. Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie, pojawiająca się wówczas siła bezwładności równoważy siłę grawitacji. Stan n. występuje wsztucznych satelitach Ziemi, aczkolwiek nie to jest całkowity zanik przyciągania, ale jego mocne pomniejszenie. W stanie n. ciała nie wywierają na siebie wzajemnie nacisku

Definicja Napięcie Powierzchniowe:
Co to jest utworzenia jednostkowej powierzchni rozdziału etapy skondensowanej (ciecz, ciało stałe) ifazy gazowej. N.p. pojawia się, gdy wpływ cząsteczek cieczy znajdujących się na powierzchni zcząsteczkami we nieważkość.
Definicja Neptun:
Co to jest od Słońca planeta wUkładzie Słonecznym. Moment obiegu wokół Słońca 164,78 lat, moment obrotu wokół własnej osi 15 godz. 40 min; masa ok. 17 razy większa od masy Ziemi. Przyspieszenie na powierzchni N nieważkość.
Definicja Napylarka:
Co to jest urządzenie do nanoszenia wwarunkach próżniowych najczęściej cienkich warstw metalicznych na różnego rodzaju podłoża. Urządzenia tego typu służące są przy produkcji układów scalonych wmikroelektronice nieważkość.

Czym jest Nieważkość znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: