NIEWAŻKOŚĆ co to jest
Co znaczy nieważkość? W fizyce Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie.

Definicja Nieważkość

Co to jest NIEWAŻKOŚĆ: stan, wktórym przyspieszenie grawitacyjne równa się zeru. Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie, pojawiająca się wówczas siła bezwładności równoważy siłę grawitacji. Stan n. występuje wsztucznych satelitach Ziemi, aczkolwiek nie to jest całkowity zanik przyciągania, ale jego mocne pomniejszenie. W stanie n. ciała nie wywierają na siebie wzajemnie nacisku

Czym jest Nieważkość znaczenie w Słownik fizyka na N .