OBIEKTYW co to jest
Co znaczy obiektyw? W fizyce dający obraz rzeczywisty odwrócony. Obraz ten można obserwować na.

Definicja Obiektyw

Co to jest OBIEKTYW: układ optyczny składający się zjednej albo wielu soczewek, dający obraz rzeczywisty odwrócony. Obraz ten można obserwować na matówce albo przez inny układ optyczny zwany okularem, na przykład wmikroskopie optycznym. Waparacie fotograficznym obraz dawany poprzez obiektyw pada bezpośrednio na kliszę fotograficzną. O. charakteryzowane są przez: zwiększenie, jest to relacja wielkości obrazu do przedmiotu, pole widzenia (o. szerokokątny), jasność izdolność rozdzielczą. O. muszą spełniać szereg wymogów, muszą być wolne od aberracji sferycznej, chromatycznej i astygmatyzmu, jest to wad układów optycznych zniekształcających obraz

Definicja Optyczne Własności Ciał Stałych:
Co to jest przykład przezroczystość, umiejętność pochłaniania) zależne od wzajemnego oddziaływania ciała stałego zfalą elektromagnetyczną. Wpływ tj. inne wprzypadku metali ipółprzewodników, ainne wprzypadku obiektyw.
Definicja Obserwacja:
Co to jest jedna zmetod badawczych służących wnauce. Na przykład astronomia obserwacyjna bazuje na obserwacji ciał niebieskich obiektyw.
Definicja Optyka Nieliniowa:
Co to jest zajmujący się zjawiskami optycznymi, które są rezultatem wpływu światła na ośrodek. Fala świetlna skutkuje, iż ośrodek wymienia swe własności optyczne, to oznacza wymienia się jego współczynnik obiektyw.

Czym jest Obiektyw znaczenie w Słownik fizyka na O .

  • Dodano:
  • Autor: