UTAJONY OBRAZ co to jest
Co znaczy obraz utajony? W fizyce działania kwantów światła na umieszczone wemulsji cząsteczki.

Definicja Obraz Utajony

Co to jest OBRAZ UTAJONY: obraz powstający wemulsji kliszy fotograficznej wwyniku działania kwantów światła na umieszczone wemulsji cząsteczki halogenków srebra, wywołującego reakcję chemiczną prowadzącą do wytrącenia metalicznego srebra. O.u. jest niewidoczny, zostaje wyjawiony wprocesie chemicznej obróbki kliszy fotograficznej zwanym wywoływaniem, anastępnie utrwalony winnym procesie chemicznym, oba mechanizmy realizowane są wciemności

Definicja Oddziaływanie Magnetyczne:
Co to jest występuje między poruszającymi się ładunkami, ztej powody jest natury elektrycznej. Wyodrębnione ze względów historycznych atakże dlatego, iż są słabsze niż oddziaływania elektrostatyczne obraz utajony.
Definicja Ośrodek Anizotropowy:
Co to jest ośrodek, którego własności fizyczne zależą od kierunku, wktórym są one badane obraz utajony.
Definicja Okresowy Układ Pierwiastków:
Co to jest wszystkich pierwiastków chemicznych uwzględniające ich periodycznie powtarzające się własności chemiczne. Uporządkowania pierwiastków z racji na ich masę dokonał Mendelejew. Okazało się jednak, iż to obraz utajony.

Czym jest Utajony Obraz znaczenie w Słownik fizyka na O .

  • Dodano:
  • Autor: