GRAWITACYJNE ODDZIAŁYWANIE co to jest
Co znaczy oddziaływanie grawitacyjne? W fizyce wokół siebie pole grawitacyjne, przez które.

Definicja Oddziaływanie Grawitacyjne

Co to jest ODDZIAŁYWANIE GRAWITACYJNE: wpływ, którego źródłem jest masa wytwarzająca wprzestrzeni wokół siebie pole grawitacyjne, przez które oddziałuje zinną masą. Na masę umieszczoną wpolu grawitacyjnym działa siła, której postać podał Newton: F = G Mm/r2, gdzie G - stała grawitacji, jej rozmiar zależy od wyboru jednostek, M im - oddziałujące wzajemnie masy ir - odległość między nimi. O.g. jest najsłabsze spośród poznanych (na przykład dwa protony umieszczone wpewnej odległości od siebie oddziałują elektrostatycznie zsiłą 1035 razy większą niż ich wpływ grawitacyjne)

Definicja Oporność Elektryczna:
Co to jest stawiane przepływowi prądu elektrycznego poprzez obiekt obwodu elektrycznego. W razie prądu stałego o.e. R jest wielkością skalarną określoną stosunkiem napięcia U do natężenia prądu I, R = U/I oddziaływanie grawitacyjne.
Definicja Opór Pojemnościowy:
Co to jest napięcia o skutecznej wartości Usk iczęstości poprzez kondensator opojemności C po-płynie prąd oskutecznej wartości . Rozmiar nazywana jest oporem pojemnościowym. Prąd płynący poprzez kondensator oddziaływanie grawitacyjne.
Definicja Odbiornik:
Co to jest odbioru iprzetwarzania informacji przenoszonych dzięki fal elektromagnetycznych składające się zanteny, wzmacniacza, detektora iurządzenia wyjściowego (głośnik, lampa oscyloskopowa). Urządzenia tego oddziaływanie grawitacyjne.

Czym jest Grawitacyjne Oddziaływanie znaczenie w Słownik fizyka na O .

  • Dodano:
  • Autor: