MIĘDZYCZĄSTECZKOWE co to jest
Co znaczy oddziaływanie międzycząsteczkowe? W fizyce chemicznych. Można je opisać podając potencjał.

Definicja Oddziaływanie Międzycząsteczkowe

Co to jest ODDZIAŁYWANIE MIĘDZYCZĄSTECZKOWE: wpływ występujące między molekułami owysyconych wiązaniach chemicznych. Można je opisać podając potencjał oddziaływania U(r), który zależy od odległości między molekułami. Wpływ tj. natury elektrycznej, dla cząsteczek pozbawionych trwałego momentu dipolowego dobry opis oddziaływania zgodny zdoświadczeniem daje potencjał zaproponowany poprzez Lenarda iJonesa wpostaci: U(r) = 4 [(/r)12 - (/r)6], gdzie wyznacznik ma wymiar energii, a - wymiar długości. Pierwszy człon wnawiasie kwadratowym odpowiedzialny jest za odpychanie na bliskich odległościach, wynikające zwzajemnego odpychania się chmur elektronowych elektronów rdzeni atomowych, drugi słowo odpowiada za przyciąganie między chwilowymi momentami dipolowymi. Złożenie tych dwóch oddziaływań elektrostatycznych daje charakterystyczną krzywą zminimum. O.m. między cząsteczkami, które mają trwałe momenty dipolowe, jest opisane poprzez wpływ dwóch dipoli elektrycznych

Czym jest Międzycząsteczkowe Oddziaływanie znaczenie w Słownik fizyka na O .