ODWAŻNIK co to jest
Co znaczy odważnik? W fizyce wielokrotnością albo podwielokrotnością jednostki masy. Służy do.

Definicja Odważnik

Co to jest ODWAŻNIK: wzorzec masy, ciało ookreślonej masie będącej wielokrotnością albo podwielokrotnością jednostki masy. Służy do porównywania znieznaną masą wcelu ustalenia jej wartości

Definicja Odgazowanie:
Co to jest zaadsorbowanych na wewnętrznych powierzchniach iw objętości ścian ielementów aparatury próżniowej. Wykonywane jest poprzez długookresowe wygrzewanie zjednoczesnym odpompowywaniem. Zabieg ten jest odważnik.
Definicja Opór Ośrodka:
Co to jest opór stawiany poprzez ośrodek lepki (ciecz, gaz) poruszającemu się wnim ciału. Siła oporu jest proporcjonalna do prędkości ciała, jeżeli nie jest ona zbyt spora odważnik.
Definicja Ogniwo:
Co to jest wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, najczęściej energii chemicznej. Wewnątrz o. c h e m i c z n e- g o przebiega reakcja chemiczna na granicy pomiędzy odważnik.

Czym jest Odważnik znaczenie w Słownik fizyka na O .

  • Dodano:
  • Autor: