OPORNIK co to jest
Co znaczy opornik? W fizyce wartości prądu płynącego wobwodzie albo napięcia elektrycznego. Moc.

Definicja Opornik

Co to jest OPORNIK: obiekt obwodu elektrycznego wykorzystywany do regulowania wartości prądu płynącego wobwodzie albo napięcia elektrycznego. Moc wydzielona na o. wynosi P = UI = I2R = U2/R, gdzie I - natężenie prądu, U - napięcie, R - wartość oporności, P - moc wydzielona na oporniku. O. mogą być połączone szeregowo albo równolegle. W połączeniu szeregowym wypadkowy opór równa się sumie poszczególnych oporności R = R1 + R2 + R3 ,....,+ Rn, z kolei przy połączeniu równoległym odwrotność wypadkowej oporności równa się sumie odwrotności oporności składowych 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ,....,+ 1/Rn

Definicja Ohm, Georg Simon:
Co to jest fizyk niemiecki. W 1828 sformułował iteoretycznie uzasadnił tak zwany prawo Ohma. Zajmował się badaniem zjawisk elektrycznych iakustycznych opornik.
Definicja Ozonosfera:
Co to jest atmosfery ziemskiej, rozciągająca się na wysokości 20-50 km, odużej zawartości ozonu. Pochłania fale odługości 5700 i2200-3000 szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i fale zzakresu podczerwieni. Ostatnimi opornik.
Definicja Oddziaływanie Dalekozasięgowe:
Co to jest oddziaływania grawitacyjne ielektromagnetyczne, wktórych siła maleje zkwadratem odległości (wpływ grawitacyjne odpowiedzialne jest za trwałość Układu Słonecznego opornik.

Czym jest Opornik znaczenie w Słownik fizyka na O .

  • Dodano:
  • Autor: