ORBITA co to jest
Co znaczy orbita? W fizyce niebieskiego rozpatruje się najczęściej wukładzie współrzędnych.

Definicja Orbita

Co to jest ORBITA: tor, po którym porusza się ciało niebieskie. Ruch ciała niebieskiego rozpatruje się najczęściej wukładzie współrzędnych związanym zciałem, które posiada większą masę iprzez to decyduje oruchu ciała lżejszego. Na przykład Słońce powoduje ruch planet, lecz Ziemia ustala ruch Księżyca isztucznych satelitów. O. odpowiada ruchowi dwóch ciał pod wpływem siły centralnej wzajemnego przyciągania, każde zciał porusza się po krzywej stożkowej (elipsie, paraboli albo hiperboli), wognisku której znajduje się drugie ciało

Definicja Oscylator Harmoniczny:
Co to jest ruch pod wpływem siły proporcjonalnej do wychylenia iskierowanej ku pozycji równowagi. Ruch dzieje się ze stałą częstotliwością, która jest właściwością charakterystyczną układu drgającego orbita.
Definicja Ortogonalny Układ Współrzędnych:
Co to jest układ trzech osi wzajemnie prostopadłych orbita.
Definicja Oscyloskop Elektroniczny:
Co to jest pomiarowe, którego fundamentalnym elementem jest lampa oscyloskopowa, lampa próżniowa wyposażona wwyrzutnię elektronową idwie pary płytek odchylających. Wyrzutnia elektronowa służy do uformowania orbita.

Czym jest Orbita znaczenie w Słownik fizyka na O .

  • Dodano:
  • Autor: