OSCYLOGRAF co to jest
Co znaczy oscylograf? W fizyce iciągłego zapisu zależności między wielkościami fizycznymi.

Definicja Oscylograf

Co to jest OSCYLOGRAF: urządzenie pomiarowe wykorzystywane do wizualnej obserwacji iciągłego zapisu zależności między wielkościami fizycznymi przetworzonymi na napięcia elektryczne. Zapis wielkości mierzonych dzięki o. nazywany jest o s c y l o-g r a m e m

Definicja Odgazowanie:
Co to jest zaadsorbowanych na wewnętrznych powierzchniach iw objętości ścian ielementów aparatury próżniowej. Wykonywane jest poprzez długookresowe wygrzewanie zjednoczesnym odpompowywaniem. Zabieg ten jest oscylograf.
Definicja Ozonosfera:
Co to jest atmosfery ziemskiej, rozciągająca się na wysokości 20-50 km, odużej zawartości ozonu. Pochłania fale odługości 5700 i2200-3000 szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i fale zzakresu podczerwieni. Ostatnimi oscylograf.
Definicja Optyczne Własności Ciał Stałych:
Co to jest przykład przezroczystość, umiejętność pochłaniania) zależne od wzajemnego oddziaływania ciała stałego zfalą elektromagnetyczną. Wpływ tj. inne wprzypadku metali ipółprzewodników, ainne wprzypadku oscylograf.

Czym jest Oscylograf znaczenie w Słownik fizyka na O .

  • Dodano:
  • Autor: