DYSPERSYJNY OŚRODEK co to jest
Co znaczy ośrodek dyspersyjny? W fizyce ośrodek rozpraszający światło. Definicja Dyspersyjny.

Definicja Ośrodek Dyspersyjny

Co to jest OŚRODEK DYSPERSYJNY: ośrodek rozpraszający światło

Definicja Okres Połowicznego Rozpadu:
Co to jest czas, po którym połowa zwszystkich rozważanych ciał (na przykład jąder promieniotwórczych) ulegnie rozpadowi ośrodek dyspersyjny.
Definicja Obracanego Kryształu Metoda:
Co to jest służących wrentgenografii. Bazuje na tym, iż monokryształ obraca się wokół osi prostopadłej do monochromatycznej wiązki promieniowania rentgenowskiego. Wszystkie płaszczyzny krystaliczne równoległe ośrodek dyspersyjny.
Definicja Osmoza:
Co to jest przenikania poprzez półprzepuszczalną przeszkodę, najczęściej rozdzielającą roztwór od czystego rozpuszczalnika albo dwa roztwory oróżnych stężeniach. Jeżeli dyfuzja danego składnika roztworu jest ośrodek dyspersyjny.

Czym jest Dyspersyjny Ośrodek znaczenie w Słownik fizyka na O .

  • Dodano:
  • Autor: