PAMIĘĆ co to jest
Co znaczy pamięć? W fizyce przechowywania danych iprogramów. P. mogą być półprzewodnikowe.

Definicja Pamięć

Co to jest PAMIĘĆ: urządzenie stanowiące część komputera, przeznaczone do przechowywania danych iprogramów. P. mogą być półprzewodnikowe, magnetyczne, optyczne, rzadziej inne

Definicja Przepływ Turbulentny:
Co to jest przepływ płynu, wktórym poszczególne warstwy ulegają przemieszczeniom prostopadłym do kierunku przepływu pamięć.
Definicja Półfalówka:
Co to jest zmateriału anizotropowego (kryształu) przezroczystego dla światła, posiadająca tę własność, iż dwa promienie przechodząc poprzez płytkę wdwóch kierunkach wzajemnie prostopadłych po wyjściu różnią się pamięć.
Definicja Potencjał Jądrowy:
Co to jest funkcja określająca zależność energii potencjalnej oddziaływania między nukleonami od ich wzajemnej odległości. Wpływ jądrowe nie jest jeszcze dobrze poznane, więc wyrażenie na p. j. nie jest znane pamięć.

Czym jest Pamięć znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: