PARAWODÓR co to jest
Co znaczy parawodór? W fizyce antyrównolegle. W okolicy p. istnieje ortowodór, wktórym spiny.

Definicja Parawodór

Co to jest PARAWODÓR: cząsteczka wodoru, gdzie elektrony mają spiny ustawione antyrównolegle. W okolicy p. istnieje ortowodór, wktórym spiny elektronowe ustawione są równolegle. W warunkach normalnych te dwie odmiany cząsteczek wodoru istnieją w okolicy siebie, tak iż wodór można traktować jak mieszaninę dwóch gazów, które mają różne energie dysocjacji iróżne ciepła właściwe, różnią się również widmami optycznymi

Definicja Piezoopór:
Co to jest zmiany oporu elektrycznego spowodowane naprężeniami mechanicznymi, zależne od kształtu i typu półprzewodnika parawodór.
Definicja Parametry Krytyczne:
Co to jest fizycznych (temperatury, ciśnienia iobjętości) opisujących układ będący w stanie krytycznym. W stanie tym znika różnica między fazą ciekłą igazową, znika napięcie powierzchniowe, agęstości cieczy parawodór.
Definicja Przemiana Alotropowa:
Co to jest wewnętrznej ciał krystalicznych. Pierwiastek może tworzyć kilka odmian alotropowych, na przykład węgiel występuje jako grafit, diament albo fuleren, odmiany te różnią się między sobą przestrzennym parawodór.

Czym jest Parawodór znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: