WALENCYJNE PASMO co to jest
Co znaczy pasmo walencyjne? W fizyce walencyjnego. Na każdym podpoziomie mogą się znaleźć tylko dwa.

Definicja Pasmo Walencyjne

Co to jest PASMO WALENCYJNE: pasmo energetyczne powstałe zrozszczepienia poziomu walencyjnego. Na każdym podpoziomie mogą się znaleźć tylko dwa elektrony oprzeciwnych spinach. Jeżeli pierwiastek ma parzystą liczbę elektronów, to można oczekiwać, iż wszystkie dostępne miejsca wp.w. zostaną obsadzone. Tak wistocie jest wprzypadku izolatorów. P.w. jest wpełni zapełnione ielektrony nie mogą zwiększać swej energii kinetycznej pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego, przepływ prądu nie następuje. Wpółprzewodnikach także p.w. jest wpełni obsadzone, jednak przerwa energetyczna między p.w. a pasmem przewodnictwa jest na tyle wąska (< 1 eV), iż mogą następować przejścia elektronów do pasma przewodnictwa, na przykład kosztem energii cieplnej. Zobacz także półprzewodniki samoistne

Czym jest Walencyjne Pasmo znaczenie w Słownik fizyka na P .