ZJAWKO PIEZOELEKTRYCZNE co to jest
Co znaczy piezoelektryczne zjawisko? W fizyce przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje.

Definicja Piezoelektryczne Zjawisko

Co to jest PIEZOELEKTRYCZNE ZJAWISKO: zdarzenie występujące wdielektrykach, opierające na tym, iż przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje deformację mechaniczną dielektryka (proporcjonalną do jego wartości) ina odwrót, deformacja mechaniczna skutkuje pojawienie się na powierzchni ładunku elektrycznego. Typowe z.p. występuje wkrysztale kwarcu, który jest służący do budowania generatorów izegarów z racji na bardzo sporą stabilność częstotliwości drgań. Kwarc służy także do konstruowania czułych wag. Częstość drgań własnych oscylatora kwarcowego zależy od ilości napylonej na jego powierzchnię masy, wten sposób można zważyć ilości atomów odpowiadające jednej warstwie atomowej wkrysztale, jest to ~1015 atomów/cm2

Definicja Prędkość Kątowa:
Co to jest odniesiona do czasu, wktórym ta zmiana nastąpiła, = d/dt; mierzona wradian/s. Wektor p.k. ma kierunek zgodny zkierunkiem osi obrotu bryły sztywnej. P.k. związana jest zprędkością liniową relacją = r piezoelektryczne zjawisko.
Definicja Półprzewodnik Donorowy:
Co to jest domieszkowany atomami zpiątej ekipy układu okresowego. Wprowadzenie takiej domieszki skutkuje pojawienie się wprzerwie energetycznej, tuż pod dnem pasma przewodnictwa poziomów donorowych. Już piezoelektryczne zjawisko.
Definicja Powierzchnia Falowa:
Co to jest zestaw punktów, wktórych wdanej chwili etap fali przyjmuje tę samą wartość piezoelektryczne zjawisko.

Czym jest Zjawisko Piezoelektryczne znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: