OPTYCZNA PIROMETRIA co to jest
Co znaczy pirometria optyczna? W fizyce na porównywaniu barwy świecenia gorącego obiektu zbarwą.

Definicja Pirometria Optyczna

Co to jest PIROMETRIA OPTYCZNA: optyczne sposoby pomiaru wysokich temperatur. Pomiar bazuje na porównywaniu barwy świecenia gorącego obiektu zbarwą wzorca albo na pomiarze natężenia promieniowania. Wszystkie sposoby pirometryczne są sposobami pośrednimi, lecz są jedynym metodą pomiaru bardzo wysokich temperatur albo temperatur odległych ciał. Wizualny pomiar temperatury możliwy jest od 900 K (start świecenia)

Definicja polaryzacja kołowa:
Co to jest stan polaryzacji światła charakteryzujący się tym, iż koniec wektora elektrycznego opisuje okrąg. Płaszczyzna, wktórej leży okrąg, jest zawsze prostopadła do kierunku rozchodzenia się światła PIROMETRIA OPTYCZNA.
Definicja pływanie ciał:
Co to jest zanurzonego częściowo albo kompletnie wpłynie (cieczy albo gazie). Ciała pływają tylko wówczas, gdy ciężar wypartej cieczy jest większy albo równy ciężarowi ciała. W razie ciał jednorodnych to jest PIROMETRIA OPTYCZNA.
Definicja próg wrażenia wzrokowego:
Co to jest min. wartość natężenia światła wywołująca wrażenie widzenia. Własność osobnicza, ustala czułość oka izależy od jego akomodacji PIROMETRIA OPTYCZNA.

Czym jest Optyczna Pirometria znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: