PASOŻYTNICZA POJEMNOŚĆ co to jest
Co znaczy pojemność pasożytnicza? W fizyce czy także elementami układu elektrycznego, na przykład.

Definicja Pojemność Pasożytnicza

Co to jest POJEMNOŚĆ PASOŻYTNICZA: pojemność elektryczna utworzona między przewodami łączącymi czy także elementami układu elektrycznego, na przykład między elektrodami wlampach elektronowych albo elektrodami aobudową przyrządu. Szczególnie uciążliwa itrudna do usunięcia przy wykorzystaniu prądów zmiennych odużej częstości

Definicja Piorun:
Co to jest zachodzące watmosferze ziemskiej, jego przedmioty to: błyskawica, a więc przepływ ładunku ujemnego zchmur do Ziemi, igrzmot związany ze zmianą ciśnienia pojawiającą się wobszarze wyładowania pojemność pasożytnicza.
Definicja Przemiana Izochoryczna:
Co to jest termodynamiczna zachodząca wstałej objętości. W razie gazu doskonałego iloraz temperatury iciśnienia jest stały. W przemianie tej układ nie wykonuje pracy, dostarczone ciepło skutkuje przyrost pojemność pasożytnicza.
Definicja Piezoopór:
Co to jest zmiany oporu elektrycznego spowodowane naprężeniami mechanicznymi, zależne od kształtu i typu półprzewodnika pojemność pasożytnicza.

Czym jest Pasożytnicza Pojemność znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: