WIDZENIA POLE co to jest
Co znaczy pole widzenia? W fizyce część przestrzeni odwzorowywana poprzez układ optyczny. Definicja.

Definicja Pole Widzenia

Co to jest POLE WIDZENIA: część przestrzeni odwzorowywana poprzez układ optyczny

Definicja Promieniowanie Reliktowe:
Co to jest elektromagnetyczne wypełniające cały Wszechświat, będące pozostałością po hipotetycznym Ogromnym Wybuchu ( Big-Bang). Rozkład widmowy tego promieniowania jest zbliżony do rozkładu widmowego ciała pole widzenia.
Definicja Promieniowanie Nadfioletowe:
Co to jest elektromagnetyczne odługości fali od 100 do 4000 . Źródłem tego promieniowania są ciała stałe ogrzane do temperatury ok. 3000 K. W najwyższym stopniu rozpowszechnionym źródłem są lampy rtęciowe pole widzenia.
Definicja Proces Odwracalny:
Co to jest termodynamiczny biegnący wtaki sposób, iż następne stadia procesu różnią się pomiędzy sobą nieskończenie niewiele (parametry układu), tak iż prawdopodobieństwo zajścia procesu wobu kierunkach jest pole widzenia.

Czym jest Widzenia Pole znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: