DYFUZYJNA POMPA co to jest
Co znaczy pompa dyfuzyjna? W fizyce bywają rtęciowe albo olejowe. Podgrzewana ciecz intensywnie.

Definicja Pompa Dyfuzyjna

Co to jest POMPA DYFUZYJNA: pompa próżniowa działająca woparciu ozjawisko dyfuzji. P.d. bywają rtęciowe albo olejowe. Podgrzewana ciecz intensywnie paruje istrumień par porywa zsobą cząsteczki gazu, który dyfunduje zobjętości pompowanej do strumienia par. Pompy tego typu wymagają do rozpoczęcia pracy obniżonego ciśnienia rzędu 10-1 Tr. Ciśnienie końcowe, jakie za ich pomocą można uzyskać, zależy od rodzaju pompy, p.d. rtęciowe dają ciśnienie rzędu 10-4 Tr, aolejowe 10-8 Tr

Definicja parahel:
Co to jest wktórym oba elektrony watomie mają antyrównolegle ustawione spiny. Początkowo hel uważano za mieszaninę dwóch gazów, gdyż wjego widmie optycznym występowały dwa rodzaje linii widmowych: linie POMPA DYFUZYJNA.
Definicja praca wyjścia:
Co to jest do przeniesienia elektronu zpoziomu Fermiego do próżni (na zewnątrz ciała stałego); jest stałą materiałową charakteryzującą powierzchnię przewodnika. P.w. zależy od struktury krystalicznej POMPA DYFUZYJNA.
Definicja przepływ wirowy:
Co to jest ruch płynu (cieczy albo gazu), wktórym cząsteczki płynu poruszają się po okręgu (wykonują ruch obrotowy). Odpowiednikiem jest ruch wody wypływającej zwanny, przy wypływie tworzy się wir POMPA DYFUZYJNA.

Czym jest Dyfuzyjna Pompa znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: