ELEKTRONOWY POWIELACZ co to jest
Co znaczy powielacz elektronowy? W fizyce prądu elektronowego albo jonowego przez emisję wtórną.

Definicja Powielacz Elektronowy

Co to jest POWIELACZ ELEKTRONOWY: urządzenie, którego działanie bazuje na wzmocnieniu słabego prądu elektronowego albo jonowego przez emisję wtórną. Jon albo elektron dysponujący dostatecznie sporą energią bombardując dynodę wywołuje emisję wtórną elektronów, które zkolei odpowiednio przyspieszone bombardują następną dynodę wywołując ten sam skutek. Zabieg ten jest powtarzany wielokrotnie, wefekcie otrzymujemy wzmocnienie prądu

Definicja Pole Koercji:
Co to jest magnetycznego Hc, potrzebne do całkowitego rozmagnesowania ferromagnetyku, albo pola zmiennego elektrycznego Ec, przy którym wartość polaryzacji ferroelektryku równa jest zeru. Po namagnesowaniu powielacz elektronowy.
Definicja Pochłaniacze:
Co to jest pochłaniają gazy. Umieszczane są wprzyrządach próżniowych (na przykład lampach elektronowych) wcelu wiązania ipochłaniania gazów resztkowych pozostałych po procesie pompowania albo wydzielających się powielacz elektronowy.
Definicja Powietrze:
Co to jest stanowiąca atmosferę ziemską. Średni skład suchego powietrza jest następujący: 78,026% azotu, 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, 0,014% wodoru, 0,93% gazów szlachetnych (jednoatomowe: argon, neon, hel powielacz elektronowy.

Czym jest Elektronowy Powielacz znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: