JONIZUJĄCE PROMIENIOWANIE co to jest
Co znaczy promieniowanie jonizujące? W fizyce posiadają na tyle wysoką energię, iż są wstanie.

Definicja Promieniowanie Jonizujące

Co to jest PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE: promieniowanie wysokoenergetyczne, którego cząstki posiadają na tyle wysoką energię, iż są wstanie spowodować jonizację atomu. Należy do niego promieniowanie elektromagnetyczne odługości fali równej albo krótszej od promieniowania ultrafioletowego (X,) i promieniowanie i

Definicja Paramagnetyzm:
Co to jest magnesowania się ciał wzewnętrznym polu magnetycznym wkierunku zgodnym zpolem, opierające na orientowaniu się spinów elektronowych równolegle do pola. W tym przypadku odnosi się to do spinów promieniowanie jonizujące.
Definicja Płaszczyzna Ślizgowa:
Co to jest płaszczyzna, względem której przesuwają się równolegle warstwy kryształu wczasie deformacji plastycznej promieniowanie jonizujące.
Definicja Projekcyjny Aparat:
Co to jest urządzenie optyczne, które pozwala na rzutowanie obrazów różnych obiektów dzięki wiązki światła na ekran. W ten sposób uzyskuje się ich zwiększenie promieniowanie jonizujące.

Czym jest Jonizujące Promieniowanie znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: