CZYNNY PRZEKRÓJ co to jest
Co znaczy przekrój czynny? W fizyce procesu fizycznego, na przykład p.cz. na rozproszenie sprężyste.

Definicja Przekrój Czynny

Co to jest PRZEKRÓJ CZYNNY: rozmiar charakteryzująca prawdopodobieństwo zajścia danego procesu fizycznego, na przykład p.cz. na rozproszenie sprężyste elektronu na atomach. P.cz. jest funkcją energii. W razie zderzeń między atomami gazu doskonałego p.cz. odpowiada tarczy opowierzchni koła ośrednicy atomu, wgazie rzeczywistym p.cz. zależy dodatkowo od sił wzajemnego oddziaływania między atomami

Czym jest Czynny Przekrój znaczenie w Słownik fizyka na P .