CZĄSTKI QUASI co to jest
Co znaczy quasi-cząstki? W fizyce cechy pojedynczych cząstek, posiadających określoną energię ipęd.

Definicja Quasi-Cząstki

Co to jest QUASI-CZĄSTKI: elementarne wzbudzenia układu wielu cząstek, które wykazuje cechy pojedynczych cząstek, posiadających określoną energię ipęd. Odpowiednikiem q.-cz. mogą być fonony (drgania sprężyste wciele stałym) albo plazmony (drgania kolektywne gazu elektronowego wmetalu)

Definicja quasi-stacjonarny proces:
Co to jest przebiegu niewiele się różnią od warunków równowagi, przemiana przebiega zdowolnie małą szybkością. Dla q.s.p. ciśnienie zewnętrzne równa się ciśnieniu wewnętrznemu, podobnie temperatura QUASI-CZĄSTKI.
Definicja quasi-pęd:
Co to jest rozmiar charakteryzująca stan quasi-cząstki (elektronu, dziury, fononu) p = Uk, gdzie k - wektor falowy, U - stała Plancka dzielona poprzez 2 QUASI-CZĄSTKI.

Czym jest Cząstki Quasi znaczenie w Słownik fizyka na Q .

  • Dodano:
  • Autor: