PROCES STACJONARNY QUASI co to jest
Co znaczy quasi-stacjonarny proces? W fizyce warunków równowagi, przemiana przebiega zdowolnie małą.

Definicja Quasi-Stacjonarny Proces

Co to jest QUASI-STACJONARNY PROCES: mechanizm, wktórym warunki przebiegu niewiele się różnią od warunków równowagi, przemiana przebiega zdowolnie małą szybkością. Dla q.s.p. ciśnienie zewnętrzne równa się ciśnieniu wewnętrznemu, podobnie temperatura

Definicja Quasi-Cząstki:
Co to jest wzbudzenia układu wielu cząstek, które wykazuje cechy pojedynczych cząstek, posiadających określoną energię ipęd. Odpowiednikiem q.-cz. mogą być fonony (drgania sprężyste wciele stałym) albo plazmony quasi-stacjonarny proces.
Definicja Quasi-Pęd:
Co to jest rozmiar charakteryzująca stan quasi-cząstki (elektronu, dziury, fononu) p = Uk, gdzie k - wektor falowy, U - stała Plancka dzielona poprzez 2 quasi-stacjonarny proces.

Czym jest Proces Stacjonarny Quasi znaczenie w Słownik fizyka na Q .

  • Dodano:
  • Autor: