RADAR co to jest
Co znaczy radar? W fizyce połączone nadajnik iodbiornik krótkofalowy owspólnej antenie nadawczo.

Definicja Radar

Co to jest RADAR: urządzenie radiolokacyjne, którego kluczową częścią są połączone nadajnik iodbiornik krótkofalowy owspólnej antenie nadawczo-odbiorczej. R. wysyła wokreślonym kierunku fale centymetrowe (tak zwany mikrofale) wpostaci krótkich impulsów (czas trwania rzędu 10-6 s), które odbijają się od większych elementów metalowych (samolot, okręt, łódź podwodna i tym podobne). W okresie pomiędzy kolejnymi sygnałami antena nadawcza przełącza się na odbiór sygnału odbitego ((tak zwany echa. Na podstawie wielkości odstępu czasowego pomiędzy sygnałem wysłanym iodbitym (znając stałą generatora podstawy czasu) można określić czas t (w mikrosekundach) "wędrówki" impulsu iobliczyć odległość x do namierzonego celu: x = ct/2, gdzie c - szybkość światła

Definicja Ruch Płaski:
Co to jest ruch, wktórym wszystkie odcinki toru danego ciała leżą wjednej płaszczyźnie radar.
Definicja Ramana Zjawisko:
Co to jest rozpraszania światła na cząstkach, w trakcie którego wwidmie światła rozproszonego w okolicy długości światła padającego obserwuje się długości fal krótsze idłuższe. Jeżeli foton wzderzeniu radar.
Definicja Rezonans Akustyczny:
Co to jest drgań żadnych ciał (strun, membran, słupów powietrza i tym podobne), jeżeli częstość fal akustycznych, które powodują te drgania, zbliża się do częstości drgań własnych układu drgającego ( rezonans radar.

Czym jest Radar znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: