RADIOTELEFON co to jest
Co znaczy radiotelefon? W fizyce krótkich, oparta nałączności bezprzewodowej. Definicja.

Definicja Radiotelefon

Co to jest RADIOTELEFON: radiostacja nadawczo--odbiorcza, pracująca wzakresie fal krótkich, oparta nałączności bezprzewodowej

Definicja Rydberg:
Co to jest jednostka energii stosowana wfizyce atomowej; 1 Ry = 2,178 10-18 J = 13,547 eV radiotelefon.
Definicja Richardson, Owen Williams, Sir:
Co to jest 1928 dostał Nagrodę Nobla zfizyki za prace nad emisją elektronów zgorących metali ( termoemisja), aw szczególności za matematyczny opis tego zjawiska. Badał również zdarzenie fotoelektryczne i widma radiotelefon.
Definicja Radioteleskop:
Co to jest nadawczo-odbiorczych służących wastronomii, przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających zprzestrzeni kosmicznej. R. jest regularnie używany między innymi do śledzenia ruchów radiotelefon.

Czym jest Radiotelefon znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: