RADIOTELESKOP co to jest
Co znaczy radioteleskop? W fizyce przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających.

Definicja Radioteleskop

Co to jest RADIOTELESKOP: zespół urządzeń nadawczo-odbiorczych służących wastronomii, przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających zprzestrzeni kosmicznej. R. jest regularnie używany między innymi do śledzenia ruchów sztucznych satelitów iinnych obiektów kosmicznych

Definicja Rurka Pitota:
Co to jest ciśnienia całkowitego wpłynącej cieczy. Ciśnienie całkowite p jest sumą ciśnienia statycznego idynamicznego: p = p0 + (2 )/2, gdzie p0 - ciśnienie statyczne, - szybkość cieczy, - gęstość cieczy radioteleskop.
Definicja Rozszczepienie Światła:
Co to jest rozdzielenia wiązki światła niemonochromatycznego (złożonego zkilku długości fal) na wiązki monochromatyczne (o jednej długości fali), zachodzące przy załamaniu światła na granicy dwóch ośrodków. R.ś radioteleskop.
Definicja Ruch Jednostajnie Opóźniony:
Co to jest wartość prędkości ciała (punktu materialnego) maleje otę samą wartość wjednostce czasu. Jest on konsekwencją działania na ciało stałej siły okierunku przeciwnym do kierunku ruchu tego ciała tak zwany radioteleskop.

Czym jest Radioteleskop znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: