JĄDROWA REAKCJA co to jest
Co znaczy reakcja jądrowa? W fizyce jądra zinnym jądrem albo cząstką elementarną. Fakt ten ma.

Definicja Reakcja Jądrowa

Co to jest REAKCJA JĄDROWA: przemiana jądra atomowego spowodowana oddziaływaniem tego jądra zinnym jądrem albo cząstką elementarną. Fakt ten ma miejsce, jeżeli oba obiekty zbliżą się do siebie na odległość rzędu 10-15 m. W większości r. j. udział biorą dwie pary cząstka - jądro, pierwsza para to substraty reakcji, druga produkty reakcji. Jako przykład symbolicznego zapisu r.j. można podać pierwszą sztuczną r.j. wykonaną poprzez człowieka (Rutherford, 1919): (, p) - 1,19 MeV, co należy rozumieć następująco: jądrem (tarczą) jest azot, cząstką "bombardującą" jądro jest cząstka , wyrzuconą cząstką jest proton p, ajądrem otrzymanym wtej r.j. jest izotop tlenu. Z tego zapisu wynika także, iż to jest reakcja endotermiczna, wktórej należy dostarczyć energii 1,19 MeV. jeżeli r.j. wiąże się zwydzieleniem energii, równanie uzupełnia się oskładnik (+Q). jeżeli cząstki bombardujące obdarzone są ładunkiem dodatnim, należy im dostarczyć dużej energii kinetycznej potrzebnej do pokonania sił kulombowskiego odpychania od dodatniego jądra. jeżeli są cząstkami obojętnymi ( albo ujemnymi), może zajść r. j. nawet wtedy, gdy ich energie kinetyczne są małe ( albo równe zeru. To są tak zwany reakcje w y c h w y t u, którym towarzyszy wydzielanie ciepła. Szczególnie istotne są jądrowe reakcje r o z s z c z e p i e n i a spowodowane poprzez neutrony, obserwowane najczęściej wprzypadku pierwiastków ciężkich znajdujących się na końcu układu okresowego. W tych r. j. jądro rozpada się zazwyczaj na dwa jądra pierwiastków ze środkowej części układu okresowego i wydziela się znaczna liczba energii. R.j. można także spowodować promieniowaniem elektromagnetycznym. to jest reakcja fotojądrowa, wymagająca dostarczenia znacznej ilości energii na przykład+ + n - 18,7 MeV. Szczególnym rodzajem r. j. są egzotermiczne reakcje syntezy jąder lekkich. Zobacz także termojądrowe reakcje

Definicja Równania Ruchu:
Co to jest matematycznych umożliwiające opis ruchu ciała pod wpływem sił działających na to ciało (równania Newtona). Rozwiązanie ich daje wiadomości o wielkościach fizycznych charakteryzujących ten ruch, jest reakcja jądrowa.
Definicja Rad:
Co to jest chemiczny II ekipy głównej układu okresowego (berylowce), oliczbie atomowej 88 imasie atomowej 226,025. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym. To jest srebrzystobiały metal, bardzo aktywny chemicznie reakcja jądrowa.
Definicja Ruch Płaski:
Co to jest ruch, wktórym wszystkie odcinki toru danego ciała leżą wjednej płaszczyźnie reakcja jądrowa.

Czym jest Jądrowa Reakcja znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: