ŁAŃCUCHOWA REAKCJA co to jest
Co znaczy reakcja łańcuchowa? W fizyce towarzyszy emisja od 2 do 3 neutronów, które oddziałując.

Definicja Reakcja Łańcuchowa

Co to jest REAKCJA ŁAŃCUCHOWA: reakcja jądrowa, wktórej rozszczepieniu jądra atomowego towarzyszy emisja od 2 do 3 neutronów, które oddziałując zsąsiednimi jądrami powodują nowe reakcje rozszczepienia i tak dalej R. ł. może być kontrolowana ( reaktor jądrowy) albo niekontrolowana, prowadząca do wybuchu, co ma miejsce wbombie atomowej. Zobacz także masa krytyczna

Definicja Rodzina Promieniotwórcza:
Co to jest szereg promieniotwórczy reakcja łańcuchowa.
Definicja Rurka Prandtla:
Co to jest ciśnienia dynamicznego płynącej cieczy. Ciśnienie dynamiczne cieczy pd jest różnicą ciśnienia całkowitego iciśnienia statycznego: pd = (2 )/2 = p - p0, gdzie - szybkość cieczy, - gęstość cieczy, p reakcja łańcuchowa.
Definicja Richardsona Wzór:
Co to jest prądu j elektronów emitowanych poprzez gorącą katodę ( termoemisja): j = A T2 e-/kT, gdzie: A - stała emisji (wyrażona poprzez ładunek imasę elektronu i koncentrację elektronów wmetalu), T reakcja łańcuchowa.

Czym jest Łańcuchowa Reakcja znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: