TERMOJĄDROWA REAKCJA co to jest
Co znaczy reakcja termojądrowa? W fizyce termojądrowa reakcja syntezy. Definicja Termojądrowa.

Definicja Reakcja Termojądrowa

Co to jest REAKCJA TERMOJĄDROWA: termojądrowa reakcja syntezy

Definicja Ruch Krzywoliniowy:
Co to jest ciała jest linią krzywą. Ma to miejsce wtedy, kiedy wektor prędkości ciała wymienia swój kierunek. By to było możliwe, na ciało musi działać siła prostopadła do jego toru, tak zwany siła dośrodkowa reakcja termojądrowa.
Definicja Rekombinacja:
Co to jest mechanizm opierający na połączeniu się ujemnego idodatniego nośnika ładunku (na przykład jonu dodatniego iujemnego, elektronu idziury), wwyniku którego neutralizują się ich ładunki elektryczne reakcja termojądrowa.
Definicja Ruch Tłumiony:
Co to jest wykonuje ciało, na które działają siły hamujące ten ruch, na przykład tarcie, opór powietrza. W razie r. t. drgającego amplituda drgań (max. wychylenie od położenia równowagi) wciąż maleje ipo reakcja termojądrowa.

Czym jest Termojądrowa Reakcja znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: