JĄDROWY REAKTOR co to jest
Co znaczy reaktor jądrowy? W fizyce kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder.

Definicja Reaktor Jądrowy

Co to jest REAKTOR JĄDROWY: urządzenie do wyzwalania energii jądrowej wwyniku kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych ( reakcja jądrowa, reakcja łańcuchowa). Kluczową częścią r.j. jest rdzeń reaktora, zawierający paliwo jądrowe (zazwyczaj używa się izotopów uranu 233U, 235U, 238U, izotopu toru 232Th i izotopów plutonu 239Pu, 240Pu, 241Pu), moderator, a więc spowalniacz neutronów (grafit, ciężka woda D2O i związki berylu), i pręty sterujące do kontrolowania iregulowania szybkości reakcji jądrowej (materiały silnie pochłaniające neutrony: kadm, stal borowa). Prócz prętów paliwowych isterujących stosuje się specjalne pręty awaryjne do natychmiastowego przerwania pracy reaktora wrazie awarii. Są one automatycznie zrzucane na dno rdzenia. W trakcie pracy reaktora wydzielają się spore ilości ciepła, które trzeba odebrać poprzez chłodziwo, a więc substancję przepuszczaną poprzez reaktor. Może to być woda, gaz albo mieszanina stopionych metali, takich jak sód ipotas. Każdy r. j. ma odpowiednie osłony ochronne izabezpieczenia wpostaci muru zciężkiego betonu i warstwy wody okilkumetrowej grubości przed szkodliwymi promieniami ipromieniami neutronowymi. Z racji na wykorzystanie r.j. podzielone są na r. b a d a w c z e (mocne źródło neutronów ipromieni szeroko służących wwielu dziedzinach edukacji) ir. e n e r- g e t y c z n e (źródło energii cieplnej, pośrednio energii elektrycznej)

Definicja Ruch Periodyczny:
Co to jest ruch okresowy reaktor jądrowy.
Definicja Radiotelefon:
Co to jest radiostacja nadawczo- -odbiorcza, pracująca wzakresie fal krótkich, oparta nałączności bezprzewodowej reaktor jądrowy.
Definicja Refraktometria:
Co to jest optyczna sposób badania własności fizykochemicznych substancji na podstawie pomiarów ich współczynników załamania dzięki refraktometrów reaktor jądrowy.

Czym jest Jądrowy Reaktor znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: