REFRAKTOMETR co to jest
Co znaczy refraktometr? W fizyce wartości względnego współczynnika załamania światła. Istnieją dwa.

Definicja Refraktometr

Co to jest REFRAKTOMETR: przyrząd optyczny wykorzystywany do dokładnego pomiaru wartości względnego współczynnika załamania światła. Istnieją dwa typy r.: r. interferencyjne ir. wykorzystujące całkowite wewnętrzne odbicie światła

Definicja Rubid:
Co to jest chemiczny I ekipy głównej układu okresowego oliczbie atomowej 37 imasie atomowej 85,47. To jest bardzo miękki ilekki metal, bardzo aktywny chemicznie. Sole r. barwią płomień świecy na czerwono refraktometr.
Definicja Ruch Okresowy:
Co to jest wielkości charakterystyczne dla tego ruchu, na przykład szybkość, przyspieszenie, powtarzają się po upływie stałego przedziału czasu T, nazywanego okresem tego ruchu. Dobrym odpowiednikiem r. o. jest refraktometr.
Definicja Rydberg:
Co to jest jednostka energii stosowana wfizyce atomowej; 1 Ry = 2,178 10-18 J = 13,547 eV refraktometr.

Czym jest Refraktometr znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: