DIELEKTRYCZNA RELAKSACJA co to jest
Co znaczy relaksacja dielektryczna? W fizyce elektrycznym iwynikająca stąd zależność przenikalności.

Definicja Relaksacja Dielektryczna

Co to jest RELAKSACJA DIELEKTRYCZNA: mechanizm ustalania się polaryzacji wstałym polu elektrycznym iwynikająca stąd zależność przenikalności elektrycznej od częstości pola elektrycznego

Definicja Równia Pochyła:
Co to jest utworzona poprzez płaszczyznę nachyloną pod pewnym kątem do poziomu. R.p. umożliwia wykonanie pracy przy zastosowaniu mniejszej siły niż ciężar ciała, lecz na proporcjonalnie większej drodze. Ciężar relaksacja dielektryczna.
Definicja Równowaga Chemiczna:
Co to jest taki stan reakcji chemicznej, wktórym stężenie substancji reagujących nie wymienia się, mimo iż reakcja nie jest zahamowana relaksacja dielektryczna.
Definicja Równowaga Dynamiczna:
Co to jest równowaga statystyczna relaksacja dielektryczna.

Czym jest Dielektryczna Relaksacja znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: