RELAKSACJA co to jest
Co znaczy relaksacja? W fizyce określonych warunkach zewnętrznych) do stanu równowagi.

Definicja Relaksacja

Co to jest RELAKSACJA: mechanizm dochodzenia układu termodynamicznego (przy określonych warunkach zewnętrznych) do stanu równowagi termodynamicznej, wktórym może pozostawać praktycznie dowolnie długo. Do mechanizmów r. nie zalicza się na przykład wyrównywania się temperatury albo stężenia wjakimś układzie. Wielkością charakteryzującą prędkość procesu r. jest czas relaksacji () a więc czas potrzebny, aby po jednorazowym zaburzeniu układ mógł dojść znowu do położenia równowagi. Praktycznie to jest przedział czasu, po którym różnica aktualnej wartości danego wyznacznika stanu A(t) ijego wartości wstanie równowagi A0 minimalizuje się e-krotnie (e = 2,71828... - podstawa logarytmu naturalnego). W razie drgań mechanicznych amplituda drgań minimalizuje się e-krotnie wstosunku do swojej wartości początkowej właśnie po czasie relaksacji

Definicja Rozpad Promieniotwórczy:
Co to jest przemiana promieniotwórcza związana zemisją promieniowania korpuskularnego. Zobacz także promieniotwórcze przemiany relaksacja.
Definicja Równia Pochyła:
Co to jest utworzona poprzez płaszczyznę nachyloną pod pewnym kątem do poziomu. R.p. umożliwia wykonanie pracy przy zastosowaniu mniejszej siły niż ciężar ciała, lecz na proporcjonalnie większej drodze. Ciężar relaksacja.
Definicja Rotor:
Co to jest wirująca część różnego typu maszyn iurządzeń, na przykład wirnik silnika elektrycznego relaksacja.

Czym jest Relaksacja znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: