WIDMA RENTGENOWSKIE co to jest
Co znaczy rentgenowskie widma? W fizyce rentgenowskiej. Lampa rentgenowska emituje promieniowanie.

Definicja Rentgenowskie Widma

Co to jest RENTGENOWSKIE WIDMA: widma promieniowania rentgenowskiego powstającego w lampie rentgenowskiej. Lampa rentgenowska emituje promieniowanie owidmie c i ą g ł y m (promieniowanie hamowania), na którego tle występuje widmo l i n i o w e (widmo charakterystyczne). Pierwsze powstaje w konsekwencji hamowania na antykatodzie elektronów rozpędzonych polem elektrycznym panującym wlampie. Elektrony, tracąc własną energię kinetyczną, emitują promieniowanie elektromagnetyczne ociągłym widmie częstotliwości. Widmo ciągłe jest ostro ograniczone od strony fal krótkich, a krótkofalowa granica promieniowania rentgenowskiego min zależy od przyłożonego do lampy napięcia U: min = h c/U e, gdzie: h - stała Plancka, c - szybkość światła, e - ładunek elektronu. Ze wzrostem napięcia U granica min przesuwa się wstronę fal krótszych, jak także wymienia się rozkład natężenia widma ciągłego. Drugie widmo (charakterystyczne) powstaje, jeżeli rozpędzony dostatecznie elektron wybija jeden zelektronów powłok wewnętrznych (bliskich jądra). Na jego miejsce może przejść elektron zpowłok zewnętrznych emitując przy tym falę ościśle określonej częstości ( Bohra teoria atomu) charakterystycznej dla danego atomu. Częstości charakterystyczne zależą od liczby atomowej materiału anody ispełniają prawo Moseleya: = (Z - ), gdzie: R - stała Rydberga, - stała zależna od liczb kwantowych powłok, Z- liczba atomowa, - stała charakteryzująca ekranowanie ładunku jądra poprzez elektrony powłok wewnętrznych

Definicja Równoważnik Elektrochemiczny:
Co to jest relacja ilości wydzielonej substancji na elektrodzie do ładunku, który przepłynął poprzez elektrolit w trakcie procesu elektrolizy. Zobacz także Faradaya prawa elektrolizy rentgenowskie widma.
Definicja Reguła Lewej Ręki:
Co to jest lewej ręki reguła rentgenowskie widma.
Definicja Rurka Włoskowata:
Co to jest rurka obardzo małej średnicy wewnętrznej, tak małej, iż występuje wniej zdarzenie włoskowatości rentgenowskie widma.

Czym jest Widma Rentgenowskie znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: